Vanaf 5 mei 2017 zijn twee Apeldoornse gemengde koren officieel gefuseerd, te weten het Apeldoorns Christelijk Gemengd Koor en de Christelijke Koorvereniging Sonabilé.
De naam van het nieuwe koor is Christelijke Koorvereniging "Novo-Cantare", hetgeen vrij vertaald betekent "Een nieuw gezang".
Het doel van het koor is op verantwoorde wijze in koorverband de zangkunst te beoefenen met een voornamelijkgeestelijk repertoire.
Het koor heeft een breed repertoire, o.a. cantates en internationale koormuziek.
Het koor verleentmedewerking aan kerkdiensten en geeft regelmatig concerten.
Komt u eens vrijblijvend een repetitieavond meezingen en de sfeer proeven.
U bent van harte welkom!