fred5

Vanaf april 2017 staat “Novo-Cantare” onder leiding van dirigent Fred de Vries.

Fred kreeg zijn eerste orgellessen van Dores Kanis uit Dronten. Later ging hij naar de muziekschool te Lelystad, waar hij werd opgeleid voor het conservatorium in Alkmaar.
 

Hij studeerde er orgel bij Jos van der Kooy. Naast orgel studeerde hij koordirectie bij Harold Lenselink en piano bij Harry Vooren. Na zijn studie bekwaamde hij zich vooral in de harmonieleer bij Kees Bornewasser en volgde hij directielessen bij Hilda Wiarda. Pianolessen kreeg hij van Noortje Brons.

 

In 2002 behaalde hij zijn diploma koordirectie
bij Mark Versteeg. Hij beweegt zich op velerlei terreinen van de muziek en heeft geen specifieke voorkeur, mits het predikaat “ goede muziek“ van toepassing is.
 

Naast koordirigent en organist is hij ook arrangeur.
Hij arrangeert voor koor en voor verschillende instrumenten. Hij kan daarbij in meerdere stijlvormen arrangeren. 

freddevries
freddevries015